parafialubcza.pl
  • Poniedziałek 2016-12-05, 2. tydz. Adwentu
    Łk 5,17-26
    Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: ...

KOMUNIKATY

List Pasterski Biskupa Tarnowskiego.

Komunikaty | Niedziela, 27 Listopad 2016

1.   „Kościół na wzór Chrystusa” List pasterski Biskupa Tarnowskiego zapowiadający V Synod Diecezji Tarnowskiej Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie! Nasza wspólnota diecezjalna licząca ponad 1 milion 111 tysięcy wiernych codziennie wyrusza w drogę. Począwszy od nowo narodzonego dziecka, które pierwszym oddechem i łaską sakramentu chrztu rozpoczyna z nami wspólne wędrowanie w łonie ludzkości i Kościoła, poprzez uczniów spieszących do szkoły i prowadzonych w dziecięcy świat marzeń, a także młodzież wypełnioną tęsknotą za piękną miłością i snującą śmiałe projekty swojej przyszłości. Wędrują z nami młodzi małżonkowie, spieszący się rano do pracy, aby powrócić późnym wieczorem do wychłodzonego domu, który trzeba wypełnić rodzinnym ciepłem, w czasie, którego ciągle jest coraz mniej. W naszej wspólnocie diecezjalnej są nasi bracia i siostry, którzy zbliżają się do emerytury i usiłują odnaleźć się w świecie olbrzymich przemian, tak odległych od wspomnień z ich dzieciństwa i młodości. W przemierzaniu wspólnej drogi towarzyszą nam osoby stars...

Czytaj dalej ...

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Informacje duszpasterskie I Niedziela Adwentu 27.XI.2016r.

Niedziela, 27 Listopad 2016

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Adwent jest czasem świętego i radosnego oczekiwania. Niech to będzie czas religijnego skupienia, modlitwy, umartwienia i rezygnacji z hucznych zabaw. Z uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania. Podczas Mszy Św. będzie Ją symbolizowała zapalona świeca roratnia i świece adwentowego oczekiwania, które będziemy zapalać w poszczególne niedziele przed ołtarzem. 2. Jutro o godz. 17.00 rozpoczynamy Msze Św. roratnie. Wcześniej od 16.35 wielbić będziemy Maryję śpiewając Godzinki. Serdecznie zapaszmy na Roraty, dzieci z lampionami, młodzież gimnazjalną, szkół średnich i starszych. Dzieci jutro otrzymają specjalne wyklejanki. Będą ponadto wędrowały po naszych rodzinach figurki Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Prosimy, aby dzieci przynosiły na roraty podpisane „serduszka dobrych uczynków”, by można było wylosować dzieci, które w danym dniu zabiorą Jezusa i Maryję. 3. W sobotę rozpoczyna się w naszej parafii wizytacja biskupia. Serdecznie prosimy o liczny udział w nabożeństwach. Wizytacja ma w...

Czytaj dalej ...