parafialubcza.pl
  • Piątek 2017-03-24, 3. tydz. Wielkiego Postu
    Mk 12,28b-34
    Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem,...

KOMUNIKATY

Intencje mszalne za śp. Wandę Łępa, śp. Mariana Grzyb przekazane do sprawowania Ks. Prałatowi Ignacowi Klucznik - Gródek n/Dunajcem

Komunikaty | Poniedziałek, 16 Styczeń 2017

śp. Wanda Łępa 1. intencja od wnuczki Moniki z rodziną 2. intencja od wnuka Pawła 3. intencja od wnuczki Anny i Wojciecha Szwalec 4. intencja od Ewy i Janusza Szwalec 5. intencja od Czesławy Szwalec 6. intencja od Marzeny i Edwarda Łępa z rodzina 7. intencja od pracowników Firmy „Vea” Krosno 8. intencja od wnuka Damiana z żoną z Warszawy 9. intencja od Anny i Kazimierza Kopacz 10. intencja od siostry Zofii Zaworskiej 11. intencja od Anny i Jana Zaworskich z rodziną 12. intencja od Stefani z rodziną 13. intencja od Marii i Jana Nytko 14. intencja od Brzęczków z Opoczna 15. intencja od Agnieszki i Łukasza Kantor 16. intencja od Dyrekcji i pracowników Banku Spółdzielczego Rzemiosła 17. intencja od Moniki i Roberta Marcinek z rodziną z Lipin 18. intencja od chrześniaka Krzysztofa 19. intencja od Janusza Łępy z rodziną 20. intencja od Doroty i Edwarda Lesiak 21. intencja od OSP Lubcza 22. intencja od Małgorzaty i Zdzisława Lusińskich z Chrzanowa 23. intencja od rodziny Sokołowskich z Krosna 24. intencja od Zofii i L...

Czytaj dalej ...

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Informacje duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu 05.III.2017r.

Niedziela, 5 Marzec 2017

1. Dzisiaj Msze Św. według porządku niedzielnego. Gorzkie Żale w kościele parafialnym o 16.00, a na Woli Lubeckiej o godz. 11.45, a po nich Msza Św. 2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Janusza Króla – Lubcza 264. Za spokój Jego duszy „Dobry Jezu…”. 3. Droga Krzyżowa w piątek w Kościele parafialnym o godz. 17.00, a dla młodzieży i tych, którym ta godzina odpowiada o 20.00, w Woli Lubeckiej o godz. 17.00. 4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Z tej racji przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy do puszek na ogólnopolski fundusz misyjny „Ad Gentes”, który wspiera polskich misjonarzy. 5. Do nabycia prasa katolicka: „Gość niedzielny”; „Niedziela”, dla dzieci nowy numer „Promyczka Dobra”, „Mały Gość Niedzielny” oraz prasa misyjna. Dzisiaj w Gościu polecamy artykuł „Fatima dziś”. 6. Dziękujemy parafianom, którzy wczoraj bardzo solidnie sprzątali Kościół, teren wokół Kościoła i złożyli ofiary na kwia...

Czytaj dalej ...