parafialubcza.pl
  • Sobota 2015-11-28, 34. tydz. zwykły
    Łk 21,34-36

    Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

KOMUNIKATY

Intencje za śp. Ks. Kan. Józefa Gawor przekazane do sprawowania Ks. dr Bogusławowi Połeć - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Komunikaty | Niedziela, 18 Październik 2015

śp. Ks. Kan. Józef Gawor 1.   intencja od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Lubczy 2. intencja od pracowników Obsługi i Administracji Zespołu Szkół w Lubczy 3. intencja od Dyrektora i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej 4. intencja od pracowników Obsługi Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej 5. intencja od rodziców i dzieci Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej 6. intencja od rodziców i dzieci Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej 7. intencja od Komitetu Budowy Kościoła na Woli Lubeckiej i od żon zmarłych członków 8. intencja od zespołu pracowników Spółki Partnerskiej Lekarzy „Berger i Sajdak” 9. intencja od pracowników Banku Spółdzielczego Rzemiosła Filia w Lubczy 10. intencja od Przewodniczącego i Rady Miejskiej w Ryglicach 11. intencja od Rady Sołeckiej w Lubczy 12. intencja od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Woli Lubeckiej 13. intencja od Teresy i Mariusza Połoska z podziękowaniem za opiekę nad rodziną 14. intencja od rodziny Przeklasa 15. intencja od Władysławy i Piotra Gawor z Rzezawy 16. intencja od Mari...

Czytaj dalej ...

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Informacje duszpasterskie Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22.XI.2015r.

Niedziela, 22 Listopad 2015

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata została wprowadzona do liturgii przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie roku jubileuszowego. Po ogłoszeniach wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi - za pobożne odmówienie w/w modlitw można dzisiaj zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Annę Chwał – Lubcza 139. Za spokój jej duszy „Dobry Jezu…”. 3. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. 4. Zapraszamy na modlitwę różańcową połączoną z wypominkami o godz. 16.30, a w piątek na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 16.00 5. Dziękujemy parafianom, którzy wczoraj bardzo solidnie sprzątali Kościół i teren wokół Kościoła oraz złożyli ofiary na kwiaty - Bóg zapłać. Prosimy o tę pracę w sobotę od godz. 8.00 Kogoś od P...

Czytaj dalej ...